Show simple item record

dc.contributor.authorBeyazçiçek, Hüseyin
dc.contributor.authorYılmaz, Şaban
dc.date.accessioned2021-01-22T12:45:17Z
dc.date.available2021-01-22T12:45:17Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBEYAZÇİÇEK, H., & YILMAZ, Ş. (2020). Bazı yabancı orjinli kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinde tuz stresinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 159-168.en_US
dc.identifier.issn1300-9362
dc.identifier.issn2667-7733
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.37908/mkutbd.694005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3110
dc.description.abstractAims: This study was carried out in the laboratories of Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in 2019 in order to determine the suitability of 5 foreign originated quinoa cultivars that can be adapted to areas with salinity problems. Methods and Results: In order to determine the tolerance to salt stress, 50 seeds were placed in each petri dishes. The research was conducted in a germination cabinet with 4 replications according to the factorial arrangement in completely randomized plot design. In this research, germination rate (GR), germination index (GI), mean germination time (MGT), radicle length (RL) and plumula length (PL) and fresh seedling weight (FSW) values of different salt concentration levels were examined. The used cultivars showed different reactions to salt stress level. As the salt concentration increased, germination rate, germination index, radicle length, plumule length and fresh plant weight decreased while the mean germination time was prolonged. Conclusions: As a result of the research, it was found that there were cultivars of quinoa that can germinate and develop even at a high salt concentration such as 400 mM and that can be cultivated even in soils with salinity problems. Significance and Impact of the Study: Every year, agricultural areas with salinity problems are increasing in many part of the world as in Turkey. Determining quinoa cultivars which are tolerant to different level of salinity in terms of germination and development can provide valuable information for evaluation of arable lands which has salinity problem.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma ülkemizde tuzluluk problemi olan tarım alanları için tuzlu koşullara adapte olabilecek uygun kinoa çeşitlerin belirlenmesi amacı ile 2019 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarlarında yürütülmüş olup, çalışmada materyal olarak yabancı orjinli 5 adet kinoa çeşidinin tohumu kullanılmıştır. Yöntem ve Bulgular: Araştırma tuz stresine karşı toleransı belirlemek amacıyla her bir petri kabına 50 adet tohum yerleştirilerek yapılmıştır. Deneme, 4 tekkerrür olarak tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel düzende 0, 100, 200, 300 ve 400 mM NaCl konsantrasyonları kullanılarak çimlenme kabininde yürütülmüştür. Araştırmada farklı tuz konsantrasyon seviyelerinde tohumların çimlenme oranları, çimlenme indeksi, ortalama çimlenme süresi, radikula uzunluğu, plumula uzunluğu ve yaş bitki ağırlığı değerleri incelenmiştir. Araştırmada kullandığımız çeşitler, tuz stresine bağlı olarak farklı tepki göstermiştir. Tuz yoğunluğu arttıkca, çimlenme oranı, çimlenme indeksi radikula uzunluğu, plumula uzunluğu ve yaş bitki ağırlığı azalırken, ortalama çimlenme süresi uzamıştır. Genel Yorum: Araştırma neticesinde 400 mM gibi yüksek bir tuz konsantrasyonu seviyesinde bile çimlenebilen ve gelişebilen kinoa çeşitleri olduğu ve kinoanın ülkemizde tuzluluk problemi olan topraklarda tarımı yapılabilecek bir bitki olduğu söylenebilir. Çalışmanın Önemi ve Etkisi: Her geçen yıl ülkemizde tuzluluk problemi olan tarım alanları artmakta olup, tuzluluğa dayanıklı olan kinoa çeşitlerinin farklı tuz yoğunluklarında çimlenme ve gelişme üzerine etkisini belirleyerek bu alanların değerlendirilmesinde kullanılabilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.37908/mkutbd.694005en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSalinityen_US
dc.subjectGermination rateen_US
dc.subjectGermination indexen_US
dc.subjectQuinoaen_US
dc.subjectTuzluluken_US
dc.subjectÇimlenme oranıen_US
dc.subjectÇimlenme indeksien_US
dc.subjectKinoaen_US
dc.titleBazı yabancı orjinli kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinde tuz stresinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of salt stress on germination and early seedling growth of some foreign origin quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6458-5181en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2558-5802en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record