Show simple item record

dc.contributor.authorBaran, Mehmet Fırat
dc.contributor.authorGökdoğan, Osman
dc.contributor.authorEren, Ömer
dc.contributor.authorBayhan, Yılmaz
dc.date.accessioned2021-04-07T11:14:55Z
dc.date.available2021-04-07T11:14:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBARAN M. F,GÖKDOĞAN O,EREN Ö,BAYHAN Y (2019). Determination of Ecological and Carbon Footprints of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Staffs. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(15), 280 - 288.en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31590/ejosat.513315
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3211
dc.description.abstractHumans have always benefited from natural sources to satisfy their needs. Today, with the increase in population, the natural resources on our earth are decreasing and assumed to be consumed in the near future because of the consciousness of the individuals and the consciousness of consumption away from sustainability. It is important to determine how many planets the world will need in the future if the individual continues to live that way with his current consumption habits. The concept of ecological footprint emerges in determining this need. In this study, ecological and carbon footprints were calculated and evaluated according to the consciousness and consumption habits of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry staffs. Web-based "Ecological Footprint Calculation Survey" was used as data collection tool in the research. Descriptive statistics such as mean, standard deviation were used in the analysis of the data. As a result of the calculations, the average ecological footprint of technical and administrative staffs was determined as 2.37 gha person−1, the average carbon footprint was 14.52 tons person-1 and the biocapacity deficit caused by technical and administrative staffs was -0.93 gha person−1 . According to these results, at least 1.41 worlds are needed for Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry staffs for a sustainable life.en_US
dc.description.abstractİnsanoğu ihtiyaçlarını karşılamada daima doğal kaynaklardan faydalanmıştır. Bugün nüfusun artmasıyla birlikte, bireylerin bilinçsizce ve sürdürülebilirlikten uzak tüketim anlayışı nedeniyle dünyamız üzerindeki doğal kaynaklar azalamakta ve yakın bir gelecekte tükeneceği varsayılmaktadır. Bireyin mevcut tüketim alışkanlıkları ile yaşamına bu şekilde devam etmesi halinde, gelecekte dünya gibi kaç gezegene ihtiyaç duyacağının belirlenmesi önemlidir. Bu ihtiyacı belirlemede karşımıza ekolojik ayak izi kavramı çıkmaktadır. Bu çalışmada, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının bilinç ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak ekolojik ayak izleri hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak web-tabanlı “Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda, teknik ve idari personellerin ekolojik ayak izi ortalaması 2.37 kha kişi−1 , karbon ayak izi ortalaması 14.52 ton kişi-1 ve sebep oldukları biyokapasite açığı -0.93 kha kişi−1 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre sürdürülebilir bir yaşam için Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına yaklaşık olarak 1.41 dünya gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOsman Sağdıçen_US
dc.relation.isversionof10.31590/ejosat.513315en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdıyamanen_US
dc.subjectBiocapacity Deficiten_US
dc.subjectCarbon Footprinten_US
dc.subjectEcological Footprinten_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectBiyokapasite Açığıen_US
dc.subjectEkolojik Ayak İzien_US
dc.subjectKarbon Ayak İzien_US
dc.subjectSürdürebilirliken_US
dc.titleDetermination of ecological and carbon footprints of Adıyaman Directorate of Provincial Agriculture and Forestry staffsen_US
dc.title.alternativeAdıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının ekolojik ve karbon ayak izinin belirlenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6283-4367en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage280en_US
dc.identifier.endpage288en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record