Show simple item record

dc.contributor.authorHatipoğlu, Kadriye
dc.contributor.authorKaraca, Cengiz
dc.date.accessioned2021-04-09T10:43:23Z
dc.date.available2021-04-09T10:43:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationHATİPOĞLU K,KARACA C (2019). Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), 33(1), 31 - 43.en_US
dc.identifier.issn2651-4044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3223
dc.description.abstractÇalışmada; Hatay ilinde yakacak olarak satışa sunulan pirinanın kalite özellikleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı katı yakıtların kontrolü tebliğinde Ek-1 Katı Yakıt Özellikleri tanımlarında Pirina Briketi Özelliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçlarla materyal olarak çeşitli işletmelerden alınan pirinanın özgül kütle, nem içeriği, yağ miktarı, Na içeriği, su alma direnci, deformasyon kuvveti direnci, ısıl değer, kül içeriği ve elementel analizi yapılmıştır. Belirlenen bu özelliklere göre işleme lisansına sahip imalatçılar tarafından üretilen briketlerin tebliğde belirtilen değerlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Fakat üretim lisansı olmayan üreticiler tarafından üretilen prina briketlerinin yağ içeriği ve ısıl değer özellikleri bakımından tebliğe uymadığı belirlenmiştir. Lisanssız yakacak prina briketi üretimi sonucunda yaklaşık 1000 ton zeytinyağı kaybının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca briketlerin bazı fiziksel özelliklerine bakıldığında lisanssız üretimin lisanslı üretilen briketlerden daha kötü bir briketleme kalitesine sahip oldukları görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study; it was checked the quality characteristics of the olive pomace which offered as a fuel for sale in the province of Hatay and whether it is appropriate with the communique of solid fuel control published by the Ministry of Environment and Urbanization in accordance with Olive Pomace Briquette Specifications in Annex-1 Solid Fuel Specification Definitions. For these purposes the specific mass, moisture content, the amount of oil, Na content, water absorption resistance, deformation force resistance, calorific value, ash content and ultimate analysis of the olive pomace taken from various manufacturers were determined. According to these specifications, it has been determined that briquettes produced by the manufacture having a processing license are in conformity with the values specified in the communique. However, it has been determined that the briquettes produced by manufacturers without a production license do not comply with the communique in terms of oil content and thermal value. As a result of the unlicensed production of prina briquettes, it was determined that approximately 1000 tons of olive oil loss occurred. In addition, some of the physical characteristics of briquettes have shown that unlicensed production has a worse briquetting quality than licensed briquettes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPirinaen_US
dc.subjectBriket Kalitesien_US
dc.subjectHatayen_US
dc.subjectOlive Pomaceen_US
dc.subjectBriquette Qualityen_US
dc.titleHatay ilinde yakacak olarak kullanılan pirina briketinin kalite özelliklerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of quality characteristics of olive pomace briquette used as a fuel in Hatay provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online)en_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5161-1512en_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record