Show simple item record

dc.contributor.authorSarıgöz, Okan
dc.date.accessioned2021-06-22T10:17:51Z
dc.date.available2021-06-22T10:17:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSARIGÖZ O (2019). TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS ON INCLUSIVE EDUCATION PRACTICES. Turkish Studies - Educational Sciences , 14(5), 2623 - 2637.en_US
dc.identifier.issn2667-5609
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32691
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3261
dc.description.abstractInclusive education model is defined by UNESCO as an education model which involves the processes of respecting the variety of needs of learners, contributes to the participation of learners to the culture and society and helps alleviate discrimination within the educational system. This education model includes all the necessary changes in terms of objectives, content, learning conditions and strategies to be developed, for the purpose of establishing suitable conditions for all children in learning process and taking needed precautions. Although inclusive education was developed towards students with physical disabilities at the beginning, by time this concept has been expanded to cover all the students including those who do not know languages, those having mental problems, immigrants, refugees, the disabled, ethnical and religious minorities, and students having diseases such as AIDS and those with all kinds of problems. The objective of this study is to determine the opinions of teacher candidates studying on education faculty about inclusive education practices with respect to some demographic variables. The working group of the research is formed by students studying in various departments of Education Faculty of Hatay Mustafa Kemal University from the education year of 2018-2019. Inclusive Education Practices Scale was used in the research to collect the views of teacher candidates. The research revealed that teacher candidates pay particular attention on socializing and bonding students, improving their creativity, and helping them involve in educational tasks by themselves; teacher candidates would prefer communicating with students verbally rather than handing out materials, they would act based on the conditions and momentary situation of the class rather than based on the fixed methods and would not assign homework to students unless necessary.en_US
dc.description.abstractKapsayıcı eğitim, UNESCO tarafından öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci olarak tanımlanan bir eğitim modelidir. Bu eğitim modeli, öğrenme sürecindeki tüm çocuklar için uygun koşullar oluşturularak ve gerekli önlemler alınarak eğitimde hedef, içerik, öğrenme durumları ve geliştirilecek stratejiler konusunda yapılması gereken tüm değişiklikleri kapsamaktadır. Kapsayıcı eğitim önceleri bedensel engelli öğrenciler için geliştirilmiş bir kavram olmasına rağmen zamanla bu kavram geliştirilerek dil bilmeyen, ruhsal sorunu olan, göçmen, mülteci, sığınmacı, engelli, dini ve etnik azınlıklar ve AIDS gibi hastalıkları olan öğrenciler başta olmak üzere çok farklı sorunları olan öğrencileri de kapsar hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının bazı demografik değişkenlere bağlı olarak kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerini belirleyebilmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılı Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Karma model ve Genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerini belirleyebilmek amacıyla veri toplama aracı olarak Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrencilerin kaynaşması, sosyalleşmeleri, yaratıcılıklarının artması ve öğrencilerin kendiliklerinden eğitimdeki süreçlere katılması gibi değerlere önem verdikleri, öğrencilerin dikkatini çekmek için materyal vermekten ziyade onlarla sözlü olarak ilgilenmek istedikleri, temel alınan yöntem ve tekniklerden ziyade sınıfta ortama ve duruma göre hareket edecekleri ve öğrencilere zorunlu kalmadıkça ödev vermeyecekleri gibi sonuçlara da ulaşılmıştıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.relation.isversionof10.29228/TurkishStudies.32691en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInclusive Educationen_US
dc.subjectInclusive Education Practicesen_US
dc.subjectCooperationen_US
dc.subjectLearning Environmenten_US
dc.subjectTeaching Activitiesen_US
dc.subjectKapsayıcı Eğitimen_US
dc.subjectKapsayıcı Eğitim Uygulamalarıen_US
dc.subjectİşbirliğien_US
dc.subjectÖğrenme Atmosferien_US
dc.subjectÖğretim Etkinliklerien_US
dc.titleTeacher candidates’ opinions on inclusive education practicesen_US
dc.title.alternativeÖğretmen adaylarının kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik düşüncelerinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Educational Sciencesen_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1616-9789en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage2623en_US
dc.identifier.endpage2637en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record