Show simple item record

dc.contributor.authorTekin, Erhan
dc.date.accessioned2021-09-28T06:06:03Z
dc.date.available2021-09-28T06:06:03Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTEKİN E (2020). DABKE FOLK DANCE WITH LYRICS AND MUSIC IN HATAY ARAB ALAWITE CULTURE. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 0(96), 573 - 593. Doi: 10.34189/hbv.96.026en_US
dc.identifier.issn1306-8253
dc.identifier.issn2147-9895
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.34189/hbv.96.026
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3317
dc.description.abstractEthnic communities with different religions and languages live together in harmony in Hatay. Individuals belonging to these communities maintain their cultural ethnic identity along with their national Turkish citizenship identity. The Arab Alawite community is the largest community in Hatay who speak the local dialect Arabic. The dabke, as a folkdance, whose lyrics are spoken in their unique local Arabic dialect, is seen as an indicator of their cultural differences and cultural identities. The musical structure of dabke, which is sung in Arabic in other ethnic communities in Hatay and danced as line called halay in Turkish, is widely danced in Middle Eastern countries and cultures such as Lebanon, Palestine, Israel, Syria, and also in Europe and America where these communities live through immigration. Until now, there has been no academic study on the folkdance of dabke music and lyrics in Hatay that emerged from events such as cultural life and social solidarity. In this study, the subject of dabke dance’s lyrics and music in Hatay Arabic Alawite culture was examined and musical notes were written for the first time. The information obtained by conducting field research with the subject participant-observer method was analyzed within the framework of cultural theories from an academic perspective. The most widespread dabke pieces were determined, musicologically, to consist of six musical works which were compiled and recorded. It was determined that Ala delo’una was the most common work in the Middle East and Hatay region. In this academic study about dabke as a folk dance common in a multicultural region among the folk dances included in the UNESCO sustainable intangible cultural heritage list, the subject was examined in terms of term, etymology, history, cultural, social and social aspects.en_US
dc.description.abstractHatay’da farklı din ve dillere sahip etnik topluluklar bir arada uyum içerisinde yaşamaktadırlar. Bu topluluklara mensup bireyler ulusal Türk vatandaşlık kimliği ile beraber kültürel olarak etnik kimliklerini de sürdürmektedirler. Arap Alevi topluluğu Hatay’da sözlü olarak yerel lehçe Arapça konuşan en kalabalık topluluktur. Sözleri kendilerine özgü yerel Arapça lehçesiyle söylenen depki halayı, kültürel farklılıklarının ve kültürel kimliklerinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Hatay’da diğer etnik topluluklarda da Arapça olarak söylenen ve halay olarak oynanan depki, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinde ve kültürlerinde, ayrıca göç yoluyla bu Ortadoğu toplulukların yaşadığı Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak oynanmaktadır. Kültürel yaşam ve sosyal dayanışma gibi olaylardan kaynaklanarak ortaya çıkan Hatay Arap Alevi kültüründeki dabke halay müzikleri ve sözleri hakkında şimdiye kadar akademik bir çalışmaya rastlanmadı. Bu çalışmada Hatay Arap Alevi kültüründe depki oyunu söz ve müzikleri hakkındaki araştırma konusu ele alınarak incelendi ve ilk defa müzikal notaları yazıldı. Konu katılımcı gözlemci yöntemiyle alan araştırması yapılarak elde edilen bilgiler akademik açıdan kültür kuramları çerçevesinde ele alınarak incelendi. En yaygın depki havaları tespit edildi, müzikoloji ve etnomüzikoloji bilimleri çerçevesinde incelenen altı adet oyun havasının notaları derlenerek kayıt altına alındı. Ortadoğu ve Hatay yöresinde en yaygın depki havası Ala delo’una olduğu tespit edildi. UNESCO sürdürülebilir somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan halk oyunları içerisinde çokkültürlü bir bölgede yaygın olan bir halk oyunu olarak depki hakkında yapılan bu akademik çalışmada konu terim, etimoloji, tarih, kültürel, sosyal ve toplumsal açılardan da ele alınarak incelendi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.34189/hbv.96.026en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHatayen_US
dc.subjectAlawiteen_US
dc.subjectDabkeen_US
dc.subjectFolk Danceen_US
dc.subjectAla Delou’naen_US
dc.subjectLevantineen_US
dc.subjectHatayen_US
dc.subjectAlevien_US
dc.subjectDepkien_US
dc.subjectHalk Oyunuen_US
dc.subjectLevantenen_US
dc.titleDabke folk dance with lyrics and music in Hatay Arab Alawite cultureen_US
dc.title.alternativeHatay Arap Alevi kültüründe söz ve müzikleriyle depki havaları ve oyunuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisien_US
dc.contributor.departmentAntakya Devlet Konservatuvarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9823-6040en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue96en_US
dc.identifier.startpage573en_US
dc.identifier.endpage593en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record