Show simple item record

dc.contributor.authorErcan, Nazlı
dc.contributor.authorYüksel, Murat
dc.contributor.authorKoçkaya, Mustafa
dc.date.accessioned2021-09-28T10:27:22Z
dc.date.available2021-09-28T10:27:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationERCAN, N., YÜKSEL, M., & Kockaya, M. (2020). Determination of 8-hydroxy-2’deoxyguanosine, malondialdehyde levels and antioxidant enzyme activities in Kangal dogs with venereal tumour. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 67(2), 121-125.en_US
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.issn1308-2817
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.33988/auvfd.492765
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3321
dc.description.abstractCanine transmissible venereal tumour (TVT) is a contagious cancer and sexually transmitted one dog to another by allogenic transfer of living cancer cells. The aim of this study is to examine the relationship between antioxidative metabolism and venereal tumour at Kangal Dogs and to show the size of oxidative damage it causes through 8-hydroxy-2’deoxyguanosine (8-OHdG). The materials of this study included the blood sera of 15 Kangal Dogs with TVT, and as a control group of 15 healthy Kangal Dogs. The sera levels of 8-OHdG were determined by competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) method. The level of malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) which are antioxidative enzymes were investigated by spectrophotometric methods as described. Serum 8-OHdG and MDA levels of dogs with TVT were found to be significantly increased compared to the control group (P<0.001). The levels of GPx were statistically different (P<0.05). In the light of the findings, which are obtained in this study, the transmissible venereal tumour, which is an infectious and treatable type of cancer, can lead to new studies that may be caused by oxidant-antioxidant metabolism.en_US
dc.description.abstractTransmissible (bulaşıcı) venereal tümör (TVT), canlı kanser hücrelerinin allojenik transferiyle bir köpekten diğer bir köpeğe çiftleşme ile bulaşan bir kanser türüdür. Bu çalışmada, Kangal köpeklerinde önemli bir bulaşıcı kanser türü olan venereal tümör ile antioksidatif metabolizmanın arasındaki ilişkinin incelenmesi ve oksidatif hasarın boyutunun 8 hidroksi-2’deoksiguanozin (8-OHdG) düzeyleri üzerinden gösterilmesi amaçlandı. Bu amaçla, 15 adet TVT’li, kontrol grubu olarak 15 adet sağlıklı Kangal köpeklerinden alınan toplam 30 adet kan serumu çalışmanın materyalini oluşturdu. Bu hayvanlara ait kan serumlarında 8-OHdG kompetitif enzim bağımlı immunosorbent analiz (ELISA) yöntemi ile belirlendi. Malondialdehit (MDA), antioksidan enzimler olan süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (CAT) seviyeleri ise spektrofotometrik yöntemlerle analiz edildi. TVT teşhisli köpeklerin serum 8-OHdG ve MDA düzeyleri kontrol grubundaki köpeklere göre istatiksel olarak anlamlı derecede artış gösterdiği tespit edildi (P<0,001). Antioksidan enzim olan GPx düzeylerinde istatiksel farklılık tespit edilmiştir (P<0,05). Bu çalışmada elde edilen sonuçlar neticesinde bulaşıcı ve tedavi edilebilir bir kanser türü olma niteliğindeki köpek bulaşıcı venereal tümörün oksidan antioksidan metabolizma kaynaklı yapılacak yeni çalışmalara yön gösterebilecek niteliktediren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.33988/auvfd.492765en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntioxidant enzymeen_US
dc.subjectKangal dogen_US
dc.subjectTransmissible venereal tumouren_US
dc.subject8-OHdGen_US
dc.subjectAntioksidan enzimen_US
dc.subjectBulaşıcı venereal tümören_US
dc.subjectKangal köpeğien_US
dc.titleDetermination of 8-hydroxy-2’deoxyguanosine, malondialdehyde levels and antioxidant enzyme activities in Kangal dogs with venereal tumouren_US
dc.title.alternativeVenereal tümörlü Kangal köpeklerinde 8-hidroksi-2’deoksiguanozin, malondialdehit düzeyleri ile antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6634-0559en_US
dc.identifier.volume67en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record