Show simple item record

dc.contributor.authorDolapçıoğlu, Sevda
dc.date.accessioned2021-10-08T10:43:46Z
dc.date.available2021-10-08T10:43:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDOLAPÇIOĞLU S (2020). Düşünen Sınıf Materyallerinin (DSM) PISA Okuma Becerileri Üzerinde Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 196 - 210.en_US
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3336
dc.description.abstractÜst düzey düşünme öğretimi tüm öğrenciler ve dersler için önemlidir. Düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek için dili anlama sorunlarından biri, yazılı metinlerin anlaşılmaması üzerinedir. Bu çalışmanın iki ana amacı vardır. Bunlardan ilki DSM materyallerinin geliştirme ve uygulama özelliklerini sunmak. İkincisi ise bu materyallerinin PISA metin türlerini anlamaya etkisini araştırmaktır. Karma yöntem ile yürütülen çalışmada yarı deneysel araştırma deseni ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma grubu, 25 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Sonuç olarak DSM’nin sürekli ve süreksiz PISA metin türlerini anlamaya anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Bu katkılar, cevaba dayanak sunma, paragraf sorularını okuma ve anlama, ana fikri anlama, sosyal destek, birbirini dinleme, Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknolojileri ders başarısına olumlu katkıları tespit etme olarak sıralanabilir.en_US
dc.description.abstractTeaching of higher-order thinking skills is important in all subjects and for all students. One of the main problems of understanding language to support thinking skills is related to not comprehending written texts. This study had two main purposes. First of them was to explain how to develop and apply MTC. Second one was to investigate the effect of these materials on the comprehension of PISA text types. In the study conducted with Convergent Parallel Design, quasiexperimental research design and interview techniques were used. The study group consisted of 25 eight grade students. As a conclusion, it was found that MTC contributed to understanding continuous and discontinuous PISA text types. These contributions can be listed as evidenceproviding, reading and comprehension of paragraph questions, getting the gist, social support, peer listening, positive contributions to the success of Turkish, Math and Science lessons, attractive materials and encouraging to read.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Kurudayıoğluen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşünen sınıf materyallerien_US
dc.subjectPISA okuma becerilerien_US
dc.subjectDüşünme becerilerien_US
dc.subjectMaterials for Thinking Classroomen_US
dc.subjectPISA reading skillsen_US
dc.subjectThinking skillsen_US
dc.titleDüşünen Sınıf Materyallerinin (DSM) PISA okuma becerileri üzerinde etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Materials for Thinking Classroom (MTC) on PISA reading literacyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2707-1744en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage196en_US
dc.identifier.endpage210en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record