Show simple item record

dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorYıldız, Pınar
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:32Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:32Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1012-0173
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNU9ERXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/616
dc.description.abstractBu çalışmada, Kars Merkez'de ayda bir kez olmak üzere Ocak 2001-Haziran 2001 tarihleri arasında toplanan 150 çiğ süt numunesinde Listeria türlerinin varlığı ve yaygınlığı araştırıldı. Çiğ süt örneklerine ilave olarak alınan çeşitli türde 11 silaj (4 ot silajı, 2 korunga silajı, 2 mısır silajı, 2 yulaf silajı ve l fiğ silajı) numunesi de Lmonocytogenes yönünden incelendi. İncelenen süt örneklerinde 14 (%0.93) Listeria türü izole edildi. Bunlardan 3'ü (%2) Lmonocytogenes, 3'ü (%2) L.grayi, 5'i (%3.3) L.welshimeri, 2'si (%3) Lmurrayi ve l'i (%0.6) Linnocua olarak identifıye edildi. İncelemeye alınan 11 silaj numunesinin l'inde (fiğ silajı) Lmonocytogenes izole ve identifiye edildi. Sonuç olarak, Kars Merkez'de tüketime sunulan çiğ sütlerin başta Lmonocytogenes olmak üzere diğer Listeria türleri ile düşük düzeyde de olsa kontamine olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 11 silaj örneğinin l 'nde tesbit edilen Lmonocytogenes ile, yöre hayvancılığında silajm Listeriozis yönünden bir risk faktörü olabileceği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, 150 raw milk samples collected in Kars once a month between January 2001 .and June 2001 was investigated to detect presence and frequency of Listeria spp. In addition to raw milk samples, 11 different kind of silage samples (4 grass silage, 2 sainfoin silage, 2 corn silage, 2 oat silage and 1 vetch silage) were investigated to detect Lmonocytogenes. Fourteen (0.93%) Listeria spp. were isolated from raw milk samples. Of 14 Listeria spp., 3 (2%) Lmonocytogenes, 3 (2%) L.grayi, 5 (3.3%) L.welshimeri, 2 (3%) Lmurrayi 1 (0.6%) and Linnocua were identified. Vetch silage sample was found to be contaminated with Lmonocytogenes. In conclusion, this study indicated that Raw milk samples marketed in Kars were contaminated with Listeria spp. to varying extent. On the other hand, one silage sample contaminated with Lmonocytogenes indicated that silage could have potential risk for animals in Kars in respect with Listeriosisen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleKars ilinde çiğ sütlerden Listeria monocytogenes izolasyonuen_US
dc.title.alternativeIsolation of Listeria monocytogenes from row milk in Karsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFırat Üniv. Sağlık Bilimleri Derg.en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record