Show simple item record

dc.contributor.authorHaliloğlu, Seyfullah
dc.contributor.authorSemacan, Ahmet
dc.contributor.authorBaşpınar, Nuri
dc.contributor.authorDoğruer, Gökhan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:37Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:37Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1011-2057
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFd05UYzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/676
dc.description.abstractBu çalışma, tohumlama sonrası gebe ve gebe olmayan ineklerde, plazma p-karoten ve vitamin A düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi amacıyla, tek doğum yapmış, aynı bakım ve besleme şartlarındaki 20 adet Holstein ırkı inek üzerinde gerçekleştirildi. Vaginal, rektal ve ultrasonografik muayeneler yapılarak reprodüktif problemleri olmadığı belirlenen ineklerin östrüs senkronizasyonları yapıldı ve tohumlandılar. Tohumlama sonrası 0-23. günler arasında her bir inekten toplam 11 kez kan örnekleri alınarak, spektrofotometrik olarak plazma p-karoten ve vitamin A düzeyleri belirlendi. Tohumlama sonrası 25.günde ineklerin ultrasonografik gebelik muayeneleri yapılarak gebe (n=11) ve gebe olmayanlar (n=9) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Çalışmada gebe ineklerde p-karoten ve vitamin A düzeyleri arasında pozitif korelasyon gözlenirken, gebe olmayanlarda ilişkiye rastlanmamış, ayrıca gebe ve gebe olmayanlar arasında ortalama plazma p-karoten düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar gözlenirken, vitamin A düzeylerinde fark bulanamamıştır. Sonuç olarak; özellikle kapalı ahır besisi yapılan ineklerde fertilite oranının artırılması amacıyla p-karotence zengin beslemenin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the changes of p-carotene and vitamin A levels on pregnant and nonpregnant cows, on 20 primiparous Holstein cows with same management conditions. The vaginal, rectal and ultrasonographic examinations were conducted on cows to determine the reproductive problems. The cows without reproductive problem were synchronised and inseminated. A total of 11 blood samples were taken per cow between 0 to 23 days post-insemination, the plasma p-carotene and vitamin A levels were determined spectrophotometrically. The examination of the pregnancy was carried out ultrasonographically on 25th day post-insemination and the cows were divided into two groups as pregnant (n= 11) and non-pregnant (n=9). In our study, although we observed a positive correlation between p-carotene and vitamin A levels in pregnant cows, no relation was seen in non-pregnant cows. Moreover, regarding P-carotene levels, an important difference was recorded between pregnant and non-pregnant cows, but no difference in respect with vitamin A between both groups. As a result, we have concluded that the rich feeding in regard to p-carotene is useful for the increase of the fertility rate in cows exposed to close shed rearing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleGebe ve gebe olmayan Holstein ırkı ineklerde plazma vitamin a ve $beta$-karoten düzeylerien_US
dc.title.alternativePlasma vitamin A and $beta$-carotene levels in pregnant and non-pregnant Holstein cowsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3-4en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record