Show simple item record

dc.contributor.authorŞekerden, Özel
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:38Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:38Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1301-9597
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/691
dc.description.abstractBu araştırma. Siyah Alaca ineklerde sütün yağ, protein, toplam katı madde (TKM) ve yağsız katı madde (YKM) verimleri üzerine etkin faktörlerin araştırılması ve bu verimlere ait kalıtım derecelerinin tahmin edilmesi için yapılmıştır. Araştırma materyali, Reyhanlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen 348 Siyah Alaca ineğin 1997-2000 periyoduna ait veriler ile oluşturulmuştur. Deneme hayvanlarının laktasyonları boyunca aylık süt verim kontrol günlerinde günlük süt verimleri tespit edilmiştir. Ayrıca her deneme hayvanından laktasyonlarının 30±15, 90±15, 150±15 ve 210±15. günlerinde sabah sağımı sütlerinden alınan örneklerde yağ, protein ve TKM oranları belirlenmiştir. Bu dört dönem ortalaması kullanılarak her inek için laktasyon TKM, YKM protein ve yağ verimleri hesaplanmıştır. Özellikler üzerine buzağılama mevsimi, buzağılama yılı ve laktasyon sırasının etkisi incelenmiştir. Etkileri istatistik olarak önemli bulunan çevre faktörleri için ilgili özelliklere gerekli standard izasyon uygulanmıştır. Standardize edilmiş veriler kullanılarak yağ. protein YKM ve TKM verimlerine ait kalıtını dereceleri hesaplanmıştır. Önce buzağılama mevsimi ve buzağılama yılı ikinci olarak da buzağılama yılı ve laktasyon sırası dikkate alınarak variyans analizleri tekrarlanmıştır. Tekrar, ayrı ayrı variyans analizi grupları sonuçlarına göre özelliklere standardizasyon uygulanmıştır. İncelenen özelliklere ait laklrasyon sıralarına ve buzağılama mevsimlerine göre ortalamalar hesaplanmıştır. Yağ, protein YKM ve TKM verimlerine ait kalıtım dereceleri sırasıyla 0.244±0.148, 0.072±0.100. 0.136±0.124, 0.136±0.124 olarak tahmin edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to investigate the environmental factors affecting lactation yields of milk, fat, total dry matter (TDM), total solids n on fat (SNF) in Black Pied cows. The material of the research was formed by data belong to 348 Black Pied cows raised at Reyhanlı State Farm. In the monthly control days, daily milk yields were determined. In milk samples taken from each trial animal in the morning milkings at 30±15, 90±15, 150±15 and 210±15 days of their lactation, fat, TDM and SNF percentages were determined. By using averages of the data for each cow lactation yields of fat, protein, total solids and solids non fat rate were calculated. Effects o f c alving s eason, c alving y ear a nd l actation o rder o n i nvestigated characteristics were analysed Necessary standardization was applied on the characteristics for the effects found significant statistically. By using the standardized data heritabilities of yields of fat, protein, SNF and TDM were estimated.The averages of investigated characteristics according to lactation orders, calving seasons and control orders were calculated. Variance analysis were repeated as considering firstly calving season and calving year, secondly calving year and lactation order. Standardization was applied on the characteristics again two times seperately according to results of both of variance analysis groups. Means of fat, protein, TDM and SNF yields were determined according to lactation orders and calving seasons. Heritabilities for fat and protein yields, SNF and TDM as 0.244±0.148, 0.072±0.100, 0.136±0.124,0.136±0.124 were estimated respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleSiyah alaca ineklerde yağ, protein, toplam ve yağsız katı madde verimleri üzerine etkin faktörler ve bu verimlere ait kalıtım derecesi tahminlerien_US
dc.title.alternativeFactors affecting fat and milk solids non fat yields of black pied cows and estimation of heritabilities of the yieldsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalHayvansal Üretimen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage54en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record