Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Yaşar
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorDoğruer, Gökhan
dc.contributor.authorCantekin, Zafer
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:40Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:40Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1011-2057
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRnNU16YzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/713
dc.description.abstractBu çalışma, Hatay ilinde işletme başına 3-10 baş inek yetiştirilen aile.tipi süt sığırcılığı işletmelerinde yürütüldü. Bu amaçla, 11 ilçeye bağlı farklı yerleşim yerlerinden alınan toplam 160 süt ineği Califoma Mastitis Test'i (CMT) ile muayene edildi. CMT pozitif 115 (% 71.9) inekten alınan 262 (% 40.9) adet süt örneği mikrobiyolojik olarak incelendi. İzole ve identifiye edilen mikroorganizmaların 12 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları belirlendi. Mikrobiyolojik olarak incelenen 262 adet süt örneğinin 200'ünden (% 76.3) aerobik mikroorganizma izole ve identifiye edildi. Bu etkenlerin 98'i (% 42.4) Koagulaz Negatif Staph-ylococcus (KNS), 58'i (% 25.1) S. aureus, 26'sı (% 11.2) S. uberis, 15'i (% 6.5) S.agalactiae, 8'i (% 3.5) S.dysgalactiae, 6'sı (% 2.6) Micrococcus spp, 5'i (% 2.2) Bacillus spp., 5'i (% 2.2) £ coli, 4'ü (% 1.7) Candida spp., 4'ü (% 1.7) P. auriginosa ve 2'si (% 0.9) S. feacalis olarak tespit edildi, izole ve identifiye edilen mikroorganizmalara karşı en etkili antibiyotiklerin Da-nofloksasin, Enrofloksasin, Sulbaktam-Ampisilin, Amoksisilin-Klavulonik Asit ve Sefaperazon olduğu belirlendi. Sonuç olarak, bölgedeki aile tipi sütçü işletmelerde subklinik mastitis prevalansının yüksek olduğu ve sahada yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştiği belirtendi.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the prevalance of the subclinical mastitis in family size (3-10 cows for each farm) dairy farms in Hatay region. For this purpose, California Mastitis Test (CMT) was performed to 160 cows (640 quarters) in different localities belong to 11 towns in Hatay. A total of 262 milk samples from 115 (71.9 %) mastitic cows were investigated for aerobic pathogenic microorganism. From this 262 milk samples, 231 aerobic microorganisms were isolated and identified in 200 milk samples. Isolated and identified microorganism were also tested for antibiotic susceptibility against to 12 different antibiotics. The number and rate of isolated microorganisms were 98 (42.4 %) Coagulase Negative Staph-ylococcus (CNS), 58 (25.1 %) S. aureus, 26 (11.2 %) S. uberis, 15 (% 6.5), S.agalactiae, 8 (3.5 %) S. dysgalactiae, 5 (2.2 %) Bacillus spp., 4 (1.7 %) Candida spp., 6 (2.6 %) Micrococcus spp., 4 (1.7 %) P. auriginosa, 2 (0.9 %) S. faecalis, 4 (2.2 %) £ coli. The most effective antibiotics were Danofloxacine, Sulbactam+Ampicilline, Enrofloxacin, Amoxicillin+Clavulanic acid and Cefoperazone. As a result, the prevalance of subclinical mastitis was determined high in family size dairy farms in Hatay. Antibiotic resistancy was determined against some common used antibiotics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleHatay ilindeki aile tipi süt sığırcılığı işletmelerinde subklinik mastitislerin epidemiyolojisien_US
dc.title.alternativeEpidemiology of subclinical mastitis in family size dairy farms in Hatay Regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record