Show simple item record

dc.contributor.authorÇulha, Gülnaz
dc.contributor.authorGülay, Gülbol Duran
dc.contributor.authorDuran, Nizami
dc.contributor.authorCanpolat, Asutay
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:40Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:40Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpFd01EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/715
dc.description.abstractBağırsak parazitleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda yaşları 16-18 arasında değişen Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kız öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin yaygınlığı araştırılmıştır. Bu amaçla 142 dışkı örneği ve 136 selofanlı lam örneği incelenmiştir. İncelenen dışkı örneklerinin 65 tanesinde (% 45.77) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Dışkı örneklerinde tespit edilen parazitlerin görülme oranları şu şekildedir; Blastocystis hominis 63 örnekte (% 96.92), Giardia intestinalis 2 örnekte (% 3.08) saptanmıştır. İncelenen selofanlı lam örneğinin 9 tanesinde (% 6.61) Enterobius vermicularis saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIntestinal parasites are an important national health problem in our country as in the rest of the world. In our study, the prevalence of intestinal parasites in female students (aged from 16-18 years) in the Mustafa Kemal University School of Health was investigated. Fecal samples and cellophane tape preparations were used for diagnosis. For this reason 142 fecal samples and 136 cellophane tape preparations were examined. One or more parasites were found in 65 (45.77%). fecal samples. The prevalence of parasites that found in fecal samples is as follows: Blastocystis hominis in 63 samples (96.92%) and Giardia intestinalis in 2 samples (3.08 %). Enterobius vermicularis was found in 9 (6.61%) out of 136 cellophane tape preparations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleMustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin dağılımıen_US
dc.title.alternativeThe distribution of intestinal parasites in students of the Mustafa Kemal University School of Healthen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage258en_US
dc.identifier.endpage260en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record