Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Zehra
dc.contributor.authorEnecür, Hilal
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:43Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:43Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-3070
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpBeU16QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/741
dc.description.abstractÇalışmamızda UV/VIS spektrofotometre kullanılarak, drajelerin yüzeyindeki yapay renklendiricileri. kalitatif ve kanti-tatif olarak belirlemek için 40 adet örnek, Ankara'daki farklı süpermarketlerden toplanmıştır. Sonuçta drajelerde 5 çeşit sen­tetik renklendirici belirlenmiş ve her bir renklendiricinin miktarı örnekler arası geniş bir varyasyon göstermiştir. Drajelerdeki Tartrazin, Sunset yellow, Ponse 4R, Azorubin ve İndigotin renklendiricilerinin ortalama miktarları sırasıyla 188 mg/kg, 226 mg/kg, 381 mg/kg, 374 mg/kg ve 204 mg/kg çıkmıştır. Anılan sonuçlar Türk Gıda Kodeksinde belirtilen maksimum değerden az tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, the colorants on coated candies (drage), both quantitatively and qualitatively, were tested by using UV/VIS spectrophotomether. Fourty samples of coated candy were purchased from different supermarkets in Ankara. Five synthetetic food colorants were determined in coated candies. The amount of colorant on coated candies-colored with a single colorant was showed a wide variation from sample to sample. The mean values for colorant on coated candies we­re found as follows: 188 mg/kg for Tartrazine; 226 mg /kg for Sunset Yellow; 381 mg/kg for Ponceu 4R; 374 mg/kg for Car-moisine; 204 mg/kg for Indigotine. These results were consisted with values stated by Legal Codex.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleDraje yüzeyinde kullanılan renklendiricilerin UV/VIS spektrofotometre ile kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of colorants on coated candies (Drage) using UV/VIS spectrophotometry as qualitative and quantitativeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGIDAen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage287en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record