Show simple item record

dc.contributor.authorErdoğan, Zeynep
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:44Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:44Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1011-2057
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRnNU16ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/750
dc.description.abstractBu araştırmada, Hatay bölgesi, Antakya merkezden alınan 50 adet karma yem ve yem hammaddesinin toplam bakteri ve mantar sayılarının tespit edilerek, mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi amaçlandı. Aynı örneklerde, klasik izolasyon ve identifikasyon yöntemleri ile Salmonella spp., diğer bakteri ve mantar spp. izolasyonu ve identifikasyonu yapıldı, incelenen örneklerin % 46'sında Bacillus spp., % 36'sında Pseudomonas spp., % 34'ünde Staphylococcus spp., % 32'sinde Enterobacter spp., %30'unda Micrococcus spp., %24'ünde Streptococcus spp., % 14'ünde Actinobacillus spp., % 14'ünde Klebsiella spp., % 12'sinde E.coli, % 8'inde Proteus spp., % 2'sinde Penicillium spp. izole edilirken, Salmonella izolasyonu yapılamadı. Örneklerin % 72'sinde Penicillium spp., % 54'sinde Aspergillus spp., % 34'ünde Fusarium spp. ve % 28'inde Mucor spp. tespit edildi. Araştırmanın sonunda, bir yemin kalitesinin belirlenmesinde organoleptik, mikroskobik ve kimyasal analizi yanında mikrobiyolojik analizinin de önem taşıdığı, yem kalitesi kavramı içinde mikrobiyolojik kalitenin de yaygınlaştırılıp, uygulamaya geçirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the microbiological quality of 50 mixed feeds and feedstuffs samples by examining the total counts of bacteria and fungi obtained from Hatay, Antakya. It was also studied that the isolation and identification of Salmonella spp. and other bacteria and fungi spp. in the same samples. Isolated microorganisms were found to be as 46 % Bacillus spp., 36 % Pseudomonas spp., (34 % Staphylococcus spp., 32 % Enterobâcter spp., 30 % Micrococcus spp., 24 % Streptococcus spp., 14 % Actinobacillus spp., 14 % Klebsiella spp., 12 % Ecoli, 8 % Proteus spp., 2 % Penicillium spp. in the analysed feed samples. No Salmonella spp. was isolated in the examined samples. In the same collected samples, % 72 Penicillium spp., % 54 Aspergillus spp., % 34 Fusarium spp. and % 28 /Wucor spp. were isolated and identified. At the end of this study, it was concluded that the microbiological analysis is important as much as chemical, microscopic and sensory analysis of feeds for determining the feed quality and the microbiological quality of feed has to be involved in "feed quality concept" and put into the practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleHatay yöresinde kullanılan karma yem ve yem hammaddelerinin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA survey on the microbiological quality of mixed feeds and feedstuffs used in Hatay Provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record