Show simple item record

dc.contributor.authorŞahinler, Nuray
dc.contributor.authorKaftanoğlu, Osman
dc.date.accessioned2019-07-16T15:47:54Z
dc.date.available2019-07-16T15:47:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-0128
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRNNE1UUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/838
dc.description.abstractBu çalışma, arı sütü üretimi ve larvaların tutma oranları üzerine sezonun ve bal arısı genotipinin etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Üretim kolonileri Kafkas (A m. caucasica), Karniyol (A. m. carnica) ve Muğla (A. m. anatoliaca) arı kolonilerinden hazırlanmıştır. Ana arı yüksüklerine l günlük larvalar transfer edilerek, ana anlı ve ana ansız üretim kolonilerine verilmiştir. Yüksükler transferden 72 saat sonra alınıp tutma oranları ve arı sütü verimleri kaydedilmiştir. Üretim kolonilerinde tutma oranı ve arı sütü verimi, erken ilkbaharda yaza göre daha fazla olduğu, sezon boyunca ortalama tutma oranının ve yüksük başına arı sütü veriminin ana ansız kolonilerde ana anlı kolonilere göre daha yüksek olduğu ana ansız kolonilerde ortalama tutma oranının % 88,2 ve arı sütü veriminin 0,263 g olduğu, ana anlı kolonilerde ise sırasıyla % 72,1 ve 0,214 g olduğu belirlenmiştir. Karniyol arı kolonilerinde ortalama tutma oranı % 90,0 ± % 0.5 (% 89,09-% 91,03) arı sütü verimi 0,372 ± 0,082 g, Muğla arılarında, % 83,4 ± % 0,72 •(% 82,00-% 84,86) ve 0,325 ± 0,067 g, Kafkas arılarında, % 77,1 ± % 0,6 (% 75,92-% 78,32) ve 0,200 ± 0,011 g olduğu belirlenmiştir (P < 0,01). Karniyol ırkı kolonilerde arılarında arı sütü üretimi Muğla kolonilerine göre ise % 14,46 oranında , Kafkas kolonilerine göre % 86 oranında daha fazla olduğu saptanmıştır. Araştırma koşulları altında an sütü üretimi için Karniyol ve Muğla arılarının, Kafkas arılarından daha uygun olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in order to determine the effects of honeybee genotype and season on the acceptance rates of the larvae and royal jelly production. The cell builder colonies were prepared from the Caucasian (A. m. caucasica), Carniolan (A m. carnica) and Mugla (A. m. anatoliaca) bees. One-day-old larvae were grafted into queen cell cups and they were placed in queenless and queenright cell builders. They were removed from the cell builders 72 hours after grafting and the acceptance rate and the royal jelly production were recorded. The average acceptance rate and royal jelly production per cell throughout the season were 88.2% and 0.263 g in queenless cell builders and 72.1% and 0.214 g in queenright cell builders, respectively. The average acceptance rate and the royal jelly production per cell were 90.0 &plusmn; 0.5% (89.0996-91.03%) and 0.372 &plusmn; 0.082 g in Carniolan bees, 83.4% &plusmn; 0.72% (82.00%-84.86%) and 0.325 &plusmn; 0.067 g in Mugla bees and 77.1% &plusmn; 0.6% (75.92%-78.32%) and 0.200 &plusmn; 0.011 g in Caucasian bees, respectively (P &lt; 0.01). Royal jelly production in Carniolan bees was 14.46% and 86.0% higher than that in Mugla and Caucasian bees, respectively. Carniolan and Mugla bees were found to be more suitable for royal jelly production than the Caucasian bees under the experimental conditions.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleThe effects of season and honeybee (Apis mellifera L.) genotype on acceptance rates and royal jelly productionen_US
dc.title.alternativeArı sütü üretimi ve aşılama randımanı üzerine bal arısı (Apis mellifera L.) genotipi ve sezonunu etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Veterinary and Animal Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage499en_US
dc.identifier.endpage503en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record