Show simple item record

dc.contributor.authorİncecik, Faruk
dc.contributor.authorSangün, Özlem
dc.contributor.authorAkoğlu, Ertap
dc.contributor.authorMelek, İsmet
dc.contributor.authorÖksüz, Hüseyin
dc.contributor.authorDuman, Taşkın
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:00Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-526X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpBd056ZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/878
dc.description.abstractÇocuklardaki baş ağrısı nedenleri selim olabileceği gibi ciddi organik nedenlere de bağlı gelişebilir. Bu çalışmada çocukluk yaş grubundaki olgularda baş ağrısı yakınmasının etiyolojik nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, baş ağrısı yakınması ile başvuran ve yaşları 6-14 yaş arası değişen 40'ı kız ve 22'si erkek olan 62 olguda retrospektif olarak yapıldı. Olgularda baş ağrısının başlangıç yaşı, süresi, sıklığı, karakteri, yeri, şiddeti, eşlik eden bulgular, tetikleyen etmenler, aile öyküsü, fizik ve nörolojik muayene bulguları ile waters, EEG, BBT ve MRG gibi araştırma verileri kaydedildi. Baş ağrısı nedenleri olarak 14 olguda (% 22.6) gerilim tipi baş ağrısı, 11 olguda (% 17.7) sinüzit, 9 olguda (% 14.5) migren, 6 olguda (% 9.7) epilepsi, 5 olguda (% 8.1) posttravmatik baş ağrısı, 4 olguda (% 6.4) göz bozukluğuna bağlı baş ağrısı, 2 olguda (% 3.2) araknoid kist, bir olguda (% 1.6) intrakraniyal tümör ve 10 olguda (% 16.2) sınıflandırılamayan baş ağrısı saptandı. Bu çalışmada en sık baş ağrısı nedenleri olarak gerilim tipi baş ağrısı, migren ve sinüzit tespit edildi.en_US
dc.description.abstractHeadaches in childhood can be the result of serious organic events as well as the benign causes. In this paper, it is aimed to investigate the etiology of the headache complaint in childhood. This research is made retrospectively in 62 cases; 40 females and 22 males, who are 6-14 years old and admitted with the complaint of headache. The age of the beginning of the headache, duration, frequency, character, localization, intensity, accompanying factors, triggering factors, family history, physical and neurological examination, waters graphy, EEG, BBT and MRG datas are recorded. There were tension headache in 14 cases (22.6 %), sinusitis in 11 (17.7 %), migraine in 9 ( 14.5 %), epilepsy in 6 (9.7 %), posttraumatic headache in 5 (8.1 %), headache related with eye disorders in 2 cases (6.4 %), arachnoid cyst in 2 cases (3.2 %), intracranial tumor in 1 case (3.2 %) and unclassified headache in 10 cases (16.2 %). In this study, the mostly seen causes of headaches in childhood are determined as tension headaches, migraine and sinusitis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleÇocuklarda baş ağrısı nedenlerien_US
dc.title.alternativeCauses of headache in childhooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGöztepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record