Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Ahmet
dc.contributor.authorTemiz, Muhyittin
dc.contributor.authorYiğit, Yılmaz
dc.contributor.authorCan, Rana
dc.contributor.authorCanbolant, Elif
dc.contributor.authorYiğit, Filiz
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:01Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-734X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmprMU9ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/885
dc.description.abstractBu çalışmada, Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin meme kanseri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması amaçlanmıştır. Çalışma, Eylül 2006-Kasım 2006 tarihleri arasında, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hemşirelik Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Yüksekokul öğrencilerinin (n=102) %98,0’ına (n=100) ulaşılmıştır. Çalışma, gözlem altında anket uygulama tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin meme kanseri ile ilgili bilgi kaynakları arasında %47 ile gazete-televizyon, %32 ile tıp kitapları ve internet ilk sıralarda yer almaktadır. Meme kanseri’da en sık görülen bulgulara ilişkin olarak verilen tüm yanıtlar arasında ilk sıralarda memede kitle (% 54,6), ağrı (% 24,1), meme başı çökmesi (% 12,8) yer almaktadır. Öğrencilerin %63’ü kendi kendine meme muayenesini (KKMM) yapmaktadır. KKMM yapanların 29’u (%46) aklına geldikçe, 26’sı (%41,3) ayda bir, 6’sı (%9,5) haftada bir sıklıkta yapmaktadır. KKMM %41,3 (26) ile okuldan, %22,2 (14) ile doktordan, %20,6 ile ebe/hemşireden, %9,5 (6) ile de tıp kitaplarından öğrenilmiştir. KKMM yapmama nedeni olarak, öğrencilerin %51,4’ü (19) bilgi yokluğu, %24,3’ü (9) ihmal, %8,1’i (3) kitle korkusu, %8,1’i (3) şikayet yokluğu ve %8,1’i de (3) gerekliliğine inanmamayı belirtmiştir. Öğrencilerin %95’i kliniksel meme muayenesini (KMM) hiç yaptırmamıştır. KMM yaptırmama nedeni olarak %53,7 (51) ile ihmal, %18,9 (18) ile bilgi yokluğu ve %8,4 (8) ile de gerek duyulmaması belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was performed in order to determine the knowledge, attitude and behaviours of nursery students about breast cancer. The study was performed between September 2006-November 2006. 100 nursery students of college out of 102 (98,0% participation rate) were included in this study. A questionnaire was used to gather the data. Source of information was newspaper-tv in 47%, medical boks in 32% and internet in 32%. The answer to the question what the most common syptom was in breast cancer was growth in the breast in 54,6%, pain in the breast in 24,1% and nipple retraction in 12,8%. Of the students %63 performed self breast examination (SBE). Of the students who perform SBE 29 (46%) perform it as they remember, 26 (41,3%) perform it once a month and 6 (9,5%) perform it once a week. SBE was learnt from school in 41.3% (26), from a doctor in 22,2% (14), from a nurse/midwife in 20,6% and from medical boks in 9,5% (6). Their answer to the question about the reason not to perform SBE was not having enough information in 51,4%(19), inattention in 24,3%(9), fear of finding a growth in 8,1%(3), not having any complaints about their breasts in 8,1% (3) and thinking that it is not essential in 8,1% (3). Of the students 95% had never had clinical breast examinayion (CBE). The reason not to have CBE was inattention in 53,7% (51), not having enough information in 18,9% (18), and thinking that it is not essential in 8,4% (8).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin meme kanseri hakkında bilgi, tutum ve davranışlarıen_US
dc.title.alternativeThe knowledge attitude and behaviorus of nursery students about breast canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTSK Koruyucu Hekimlik Bültenien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record