Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Mahmut
dc.contributor.authorBiçer, Osman
dc.contributor.authorGül, Sabri
dc.contributor.authorSarı, Ayhan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:02Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:02Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1301-9597
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRZNE1URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/898
dc.description.abstractBu çalışma bazı egzotik keçi ırklarının (Saanen keçisi ve Alman Alaca keçisi x Kıl keçi melezleri), rektal sıcaklık, solunum sayısı ve nabız sayının tespiti yolu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesine adapte olup olmadığını araştırmak için yapılmıştır. Çalışma 1 Haziran 2003 tarihinde başlamış ve 30 Kasım 2003 tarihinde sona ermiştir. Çalışmada tüm hayvanlara meraya ilave olarak arpa, pamuk tohumu küspesi, kepek, yonca samanı, tuz ve vitamin-mineral karışımından oluşan kesif yemden (%16 ham protein ve 2647 kcal ME kg-1) hayvan basma 500 g/gün verilmiştir. Nabız sayısı stethoscope yardımı ile sol ön bacağın vücuda birleşme noktasından, solunum sayısı ise kaburgalar üzerinden alınmıştır. Rektal sıcaklık dijital termometre ile ölçülmüştür. Bu parametreler her hafta pazartesi günü saat 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ve 23:00'da ölçülmüştür. Çalışma sonunda, genotipler arasmda rektal sıcaklık bakımından önemli bir farklılık olmadığı, buna karşın nabız ve solunum sayılarının farklılık arz ettiği saptanmıştır. Mevsim ve günün saatleri de parametreler üzerine etkili olmuştur. Sonuç olarak, çalışma materyali keçi genotiplerinin üzerinde çalışılan fizyolojik parametreler bakımından Doğu Akdeniz bölgesi iklim koşullarına adapte olabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to test some exotic goat breeds (Saanen goat and German fawn x Hair goat crossbred) whether they adapt to the Eastern Mediterranean region of Turkey by measuring rectal temperature, respiration number and pulsation number. This study was begun on the 1st June and ended on the 30th November, 2003. All animals were pastured and fed (500 g per day) with a diet having 16% crude protein and 2647 Kcal ME kg'1 prepared from barley, cotton seed meal, wheat bran, alfalfa straw, salt and vitamin-mineral mixture. Pulsation number was determined by stethoscope from the jointing point of left-front leg and body, respiration number from ribs. Rectal temperature was measured by using digital thermometer. These parameters were recorded at 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 and 23:00 on Monday of each week during the study. At the end of study, it was detected that rectal temperature was very similar but respiration and pulsation numbers were different among the genotypes. Season and hour of day, also, affect the parameters. To conclude, the physiological parameters showed that the exotic breeds may adapt to the climate conditions of East Mediterranean region of Turkey.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleA study on comparison of some physiological adaptation parameters of different goat genotypes under the Eastern Mediterranean climatical conditionen_US
dc.title.alternativeDoğu Akdeniz iklim şartlarında farklı keçi genotiplerinin bazı fizyolojik adaptasyon parametrelerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHayvansal Üretimen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record