Show simple item record

dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorÖztürk, Fatma
dc.contributor.authorÇelebi, Ayten
dc.contributor.authorAçık, Leyla
dc.contributor.authorErgün, Yaşar
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:09Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:09Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRBNU9UazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/943
dc.description.abstractHatay bölgesindeki subklinik inek mastitislerinden izole edilen toplam 50 Staphylococcus aureus susunun protein paterni, antibiyotik dirençliliği ve plazmid profili yönünden karakterizasyonu yapıldı. S. aureus suşlarının SDS-PAGE ile analizinde moleküler ağırlığı <14.4->116 kDa arasında değişen 17-49 bant elde edildi. Elektroforetik protein bantlarının bilgisayar destekli numerikal analizi sonucunda S. aureus suşları 2 gruba ayrıldı. S. aureus suşları trimethoprim-sülfametoksazol, danofloksasin, amoksisilin-klavulanik asit, sulbaktam-ampisilin, eritromisin, linkomisin, sefoperazon, oksitetrasiklin, amoksisilin, streptomisin ve penisilin'e sırasıyla % 4, % 4, % 10, % 14, % 30, % 34, % 36, % 38, % 50, % 54 ve % 68 oranlarında dirençli bulundu. İncelenen izolatların 47'sinde, büyüklüğü 1.7->24 kb arasında değişen plazmidler saptandı.en_US
dc.description.abstractA total of 50 Staphylococcus aureus strains isolated from bovine subclinical mastitis in Hatay region were characterized by protein patterns, antibiotic resistance and plasmid profiles. SDS-PAGE analysis of whole-cell protein extracts belong to S. aureus strains produced patterns containing 17-49&quot; discrete bands with molecular weights of &gt;14.4-&lt;116 kDa. S. aureus strains clustered into two cluster on the basis of a computer-assisted numerical analysis. The resistance rates of 50 of 5&quot;. aureus strains to trimethoprim-sulphamethoxazole, danoflqxacin, amoxicillin-clavulanic, sulbactam-ampicillin, erythromycin, lincomycin, cefoperazone, oxytetracycline, amoxicillin, streptomycin and penicillin were 4 %, 4 %, 10 %, 14 %, 30 %, 34 %, 36 %, 38 %, 50 %, 54 % and 68 %, respectively. Plasmid profiling demonstrated that 47 of the 50 S. aureus strains contained plasmid ranging from 1.7 to &gt;24 kb.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleCharacterization of Staphylococcus aureus strains isolated from subclinic bovine mastitis by protein patterns, antibiotic resistance and plasmid profileen_US
dc.title.alternativeSubklinik inek mastitislerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının protein paterni, antibiyotik direnci ve plazmid profili yönünden karakterizasyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record