Show simple item record

dc.contributor.authorÇaya, Hasan
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorİyisan, Ayşe Selma
dc.contributor.authorMirioğlu, Mehmet
dc.contributor.authorTunca, Ş. Taşkın
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:10Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:10Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1016-3573
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpRM09UUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/944
dc.description.abstractBu çalışmada, Mersin, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerinden 2003 ve 2004 kuzulama sezonunda toplanan 550 yavru atmış koyun kan serumu Chlamydophila abortus'a karşı oluşan antikorlar yönünden indirekt enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve mikrokomplement fıkzasyon (mCFT) ile incelendi. Abort yapmış koyun kan serum­larına ilave olarak, 50 abort yapmamış koyundan alman kan serumu negatif kontrol olarak kullanıldı. İncelenen serum örneklerinin 107'sinde (% 19.5) ELISA, 16Tinde (% 29.3) mCFT ile pozitiflik sap­tandı. Sağlıklı koyunlarda ELISA ile pozitiflik saptanamazken, mCFT ile 8 (% 16.0) serum örneği poz­itif bulundu. Seropozitiflik oranları Kahramanmaraş'da % 30, Hatay'da % 27, Mersin'de % 23.5, Kilis'te % 20, Gaziantep % 16.8, Şanlıurfa'da % 16.7, Osmaniye'de % 9.5, Adıyaman'da % 5.0 ve Adana'da % 2.5 olarak belirlendi.en_US
dc.description.abstractIn this study, five hundred and fifty serum samples collected from aborted sheep sera from the nine cities (Mersin, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, and Osmaniye) in 2003-2004 lambing season were tested for antibodies against Chlamydophila abortus by indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and microcomplement fixation test (mCFT). In addi­tion to aborted sheep sera, 50 sheep sera from a flock having no abort history were used as control. One hundred and seven (19.5 %) and 161 (29.3 %) of the 550 serum samples tested were detected to be pos­itive with ELISA and mCFT, respectively. Although no seropositivity was detected by ELISA, 8 (16 %) sheep sera were positive by mÇFT in healthy sheep. The seropositivity rates were 30 % in Kahramanmaraş, 27 % in Hatay, 23.5 % in Mersin, 20 % in Kilis, 16.8 % in Gaziantep, 16.7 % in Şanlıurfa, 9.5 % in Osmaniye, % 5.0 in Adıyaman, and 2.5 % in Adana.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleChlamydophila abortus'a (Chlamydia psittaci serotype 1) karşı oluşan antikorların mikrokomplement fikzasyon (mCFT) ve enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of antibodies against chlamydophila abortus (Chlamydia psittaci serotip tip 1) using microcomplement fixation test (mCFT) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEtlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record